Tuki ry

Palmgren-konservatorion Tuki ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Palmgren-konservatorion toimintaa ja toimintaa, jonka tarkoituksena on musiikkikulttuurin kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä-, kokous-, konsertti- tai niihin verrattavia musiikkitilaisuuksia. Yhdistys hakee varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja vastaanottamalla avustuksia erilaisilta säätiöiltä sekä rahastoilta.

Yhdistyksen jäseninä on sekä yksityisiä henkilöitä sekä yhteisöjä. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosittain valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä.

 

Stipendienjako

 

Tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Hirvola jakaa stipendejä oppilaitoksemme oppilaille rehtori Markku Ollilan ja koulutussuunnittelijoiden Klaus Hoffström ja Eeva Kaisa Malinin kanssa.

 

 

Toimintakauden 2016-2017  hallitus koostuu:

Lauri Hirvola, puheenjohtaja
Outi Judin
Marika Palmu-Ruoho
Jarmo Viitaniemi
Anna Kari
Anita Pessi ja
Mika Suojanen

Jäsenmaksu on toimintavuonna 15 €/ jäsen ja 80 € ainais- sekä yhteisöjäseniltä.
Puheenjohtaja Lauri Hirvola

Projektit

Tukiyhdistys on osallistunut toimintansa aikana erilaisiin projekteihin toimien avustusten hakijana ja vastaanottajana rahoittaen mestarikursseja, konsertteja, orkesteritapahtumia jne.