Opettajat

Kuusiluoto Anne

varhaisiän musiikinopetus

etunimi.sukunimi@edupori.fi

0447015413

Pihkoluoma Sanna

varhaisiän musiikinopetus

Heljakka Sanna

vs. koulutussuunnittelija, varhaisiän musiikinopetus, musiikin perusteiden alkeet

etunimi.sukunimi@pori.fi

+358 44 7015408

Viitala Anna-Katri

varhaisiän musiikkikasvatus

etunimi.sukunimi@edupori.fi