Opettajat

Kuusiluoto Anne

varhaisiän musiikinopetus

etunimi.sukunimi@edupori.fi

0447015413

Santavirta Saija

varhaisiän musiikinopetus

etunimi.sukunimi@edupori.fi

Heljakka Sanna

Varhaisiän musiikinopetus musiikin perusteet, alkeisryhmät

etunimi.sukunimi@edupori.fi

+358 44 7015410

Minna Särkinen

varhaisiän musiikinopetus

etunimi.sukunimi@edupori.fi