Muskarin opinpolku

Palmgren-konservatorion musiikkileikkikoulun opetus on tavoitteellista ja lapsen eri kehityskaudet huomioonottavaa toimintaa.

Lapsi voi harrastaa musiikkia musiikkileikkikoulussa vauvasta lähtien:

  • Vauvamuskari n. 3 kk- 3-vuotiaille omissa ikäryhmissään oman vanhemman kanssa
  • Musiikkileikkiryhmät 3- 4- ja 5-vuotiaille
  • Soittoryhmät 6-8-vuotiaille, soitinvaihtoehtona kantele, rytmiryhmä tai nokkahuilu

 

 

OPETUKSEN MUSIIKILLINEN SISÄLTÖ

Ammattitaitoiset opettajat tutustuttavat lapset dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeiden saloihin. Jokainen muskaritunti on kokonaisvaltainen ja elämyksellinen musiikkiseikkailu.

OPETUKSEN TYÖTAPOJA

Työtapoja ovat laulaminen, leikkiminen, soittaminen, musiikin kuunteleminen, musiikkiliikunta, musiikkikuvataide ja draama.

KOHTI KOULUIKÄÄ

Muskari luo hyvän pohjan Palmgren-konservatoriossa mahdollisesti myöhemmin tapahtuvia opintoja varten, koska tutustumme vuosien varrella teorian ja säveltapailun alkeisiin ja yhteismusisointiin.

Musiikkileikkikouluharrastuksesta on myös ei-musiikillista hyötyä: aktiivinen musiikin harrastaminen kehittää kouluvalmiuksia:

  • kielellisiä kykyjä
  • keskittymistä ja tarkkaavuutta
  • hieno- ja karkeamotoriikkaa
  • kuulokykyjä
  • itsetuntoa
  • sosiaalisia taitoja

Lue linkistä enemmän aivotutkija Katri Saarikiven tutkimuksesta “Musiikki elää aivoissa”

ja YLE:n artikkeli Aivotutkija laittaisi lapsen muskariin