Muskari

Opetuksemme kuuluu taiteen perusopetuksen piiriin ja on tavoitteellista toimintaa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen pyrkimyksenä on herättää iloinen ja innokas asenne musiikkia kohtaan ja saada alulle koko elämän kestävä musiikki harrastus.

Haluamme säilyttää lapsen luovuuden ja kehittää sitä edelleen esimerkiksi säveltämällä ja improvisoimalla yhdessä lasten kanssa. Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen tapahtuu lapselle ominaisella tavalla, vaivihkaa leikin lomassa.

 

Alla olevasta linkistä avautuu varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelma, joka on osa Palmgren-konservatorion opetussuunnitelmaa:

varhaisian musiikinopetuksen-opetussuunnitelma

 

OPPILAAT JA OPETUSAJAT

Muskari on suunniteltu alle 8-vuotiaille lapsille, jotka otetaan opistoon ilman pääsykoetta vuotuisen kiintiön puitteissa. Opetus tapahtuu ryhmissä. Opetusta on sekä päivisin että iltaisin

  • 0-2 vuotiaiden tunnit kestävät 45 minuuttia, josta aktiiviaikaa on 30 minuuttia
  • 3-4- vuotiaat 45 minuuttia viikossa
  • 5-vuotiaat 60 minuuttia viikossa
  • 6-vuotiaat (90 min./vko) tutustuvat soiton alkeisiin kantele-, nokkahuilu- tai rytmiryhmissä.
  • 7-vuotiaat (60 min./vko) tutustuvat soiton alkeisiin kantele-, nokkahuilu- tai rytmiryhmissä.

ERITYINEN TUKI OPETUKSESSA

Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea, ovat tervetulleita kaikkiin ryhmiin. Opettajamme hallitsevat tukiviittomien alkeet ja käyttävät kuvakortteja ja muita tukitoimia oppimisen apuna.