Opiskelu

Musiikin ja musiikkiteknologian opiskelusta

Soiton ja laulun opiskelu on pitkäjänteistä ja monimuotoista. Opiskelun keskiössä on opiskelijan oma harjoittelu. Opiskelijan opintoihin kuuluvat viikoittaiset tunnit, yhteismusisointitunnit, hahmotusaineiden tunnit. Lisäksi sekä klassisella että rytmimusiikin alueella konservatoriomme painottaa yksilöllisyyttä ja luovuutta musiikin opiskelussa.

Instrumenttitunnit

Viikoittaisilla instrumenttitunneilla keskitytään oman instrumentin tekniseen hallintaan, tyylinmukaiseen ilmaisuun, harjoittelutekniikkaan sekä ohjelmiston kartuttamiseen.

Musiikkiteknologia (Musiikkiteknologi)

Musiikkiteknologian tunneilla opiskellaan musiikin äänittämistä ja toistoa. Äänität ja teet äänentoistotyöt konserteissa ja keikoilla. Opiskelet studiotyötä, johon kuuluu äänittäminen sekä jälkituotantotyöt valmiiseen äänitteeseen asti. Myös muusikon osaamisalassa opiskelevalle on räätälöity kattava musiikkiteknologiapaketti valinnaisena opintona.

Musiikin hahmottaminen

Musiikin hahmottamisaineissa opiskellaan musiikin luku- ja kirjoitustaidon ohella musiikillisten rakenteiden ymmärtämistä. Hahmotusaineisiin kuuluu henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta riippuen musiikin teoriaa, säveltapailua, rytmiikkaa, notaatiota, historiaa, transkriptiota, äänenkuljetusta, soinnutusta, sovittamista ja säveltämistä.

Yhtyetoiminta

Orkestereissa, kuorossa, bändeissä ja pienemmissä kokoonpanoissa sovellat kaikkea oppitunneilla opittua ja esiinnyt eri konserteissa ja tapahtumissa. Musiikin eri tyylilajeihin keskitytään periodeittain.

Työelämätaidot ja –tiedot

Opiskelet keikkojen järjestämistä, sopimusten tekemistä, palkkalaskujen laatimista ja muuta muusikon työhön liittyviä käytännön järjestelyjen tekemistä sekä teoriassa että käytännössä.

Improvisaatio (Muusikko)

Musiikin luomista esittämishetkellä eli improvisaatiota opiskellaan sekä rytmimusiikin että klassisen musiikin tyylilajeissa. Improvisaatio antaa sinulle hyvät edellytykset luovan muusikkouden ja aidon vuorovaikutuksen kehittämiseen musiikissa. Samalla opit myös soveltamaan hahmotusaineissa oppimiasi asioita käytännössä.

Esiintymisvalmennus

Ensiintymisvalmennuksessa opiskelet esiintymis-, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, palautteenantamista ja -vastaanottamista sekä saat keinoja esiintymisjännityksen hallintaan. Opintojakso päättyy ammattiteatterissa toteutettavaan musiikkiteatterituotantoon.