Opintojen tunnustaminen ja tunnistaminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia.Hyväksiluettavat opinnot voivat olla:

  • lukio-opinnot
  • toisen ammatillisen perustutkinnon opinnot
  • työkokemus
  • ulkomailla suoritetut opinnot
  • muu hyväksilukeminen (ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä harrastukset)

Periaatteena on, että tutkinnosta toiseen ja koulutusalalta toiselle tai lukiosta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä ainakin yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot luetaan hyväksi.

Halutessasi opintojesi hyväksilukua ota yhteys kansliaan.