Opintojen ja työssäoppimisen ohjaus

Ryhmänohjaajat ja opinnonohjaus

Opiskelijan lähiopettaja on ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa suunnitellaan opiskelijan opintoja, seurataan niiden edistymistä, tutustutaan oppimisympäristöön ja suunnitellaan tulevaisuutta opintojen jälkeen.

Työssäoppiminen / Juha Unkila

Työssäoppimisen ohjauksen hoitaa pääasiallisesti TO-koordinaattori Juha Unkila. Juhalta voi varata vastaanottoajan sähköpostitse.

[henkilö tunniste=”unkilajuha”]