Näyttötutkinto

Musiikkialan perustutkinnon voi suorittaa aikuisten näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa koko tutkinnon sisältämä osaaminen arvioidaan näytöissä, jotka suoritetaan musiikkialan työelämän tehtävissä.

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinnon voi suorittaa aikuisten näyttötutkintona muusikon tai musiikkiteknologin tutkinnon sisällöillä. Palmgren-konservatoriossa on suoritettu molempia näyttötutkintoja.

Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto

Palmgren-konservatoriolla järjestää Rytmimusiikkituotannon ammattitutkintoa ohjelmatuottajan ja ääniteknikon osaamisaloilta.

Hakeminen näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen

Paras tapa suorittaa näyttötutkinto on hakeutua näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, jossa

  • laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma ja
  • järjestetään täydennyskoulutusta tarvittavissa tutkinnon osissa.

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa on jatkuva haku. Täytä hakulomake muusikon tai musiikkiteknologin näyttötutkintoon taiRytmimusiikkituotannon ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, mikäli olet kiinnostunut!