Perustaso

Perustason oppilaalla on solistinen pääaine, jossa hän saa opetusta 30-75 min./viikko. Tämän lisäksi hän opiskelee viimeistään 10-vuotiaasta lähtien musiikin perusteita (mupe= teoriaa ja säveltapailua) 3 vuotta ja musiikkitietoa 1 vuoden sekä yhteissoittoa tai -laulua. Palmgren-konservatorion perustasolla voi opiskella seuraavia solistisia pääaineita: laulu, piano, urut, harmonikka, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, nokkahuilu, huilu, oboe, klarinetti, fagotti, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, barytontorvi ja tuuba sekä sähköiset soittimet.

Sivuaine

Oppilas voi anoa solistista sivuainetta suoritettuaan pääaineessa peruskurssi PT2 -tutkinnon (laulussa peruskurssi PT1 -tutkinnon). Sivuaineopetusta järjestetään ensisijaisesti varhaisessa vaiheessa määrätietoista opiskelumotivaatiota osoittaville oppilaille. Konservatorion kirjastossa on saatavana rajoitettu määrä vuokrasoittimia.

Yleiset aineet

Yleisten aineiden opiskelu aloitetaan samanaikaisesti pääaineen opiskelun kanssa. Mikäli oppilas on hyvin nuori, voidaan musiikin perusteiden opinnot aloittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään noin 10 vuoden iässä. Palmgren-konservatoriossa järjestetään myös musiikkiteknologian opetusta. Tutustumiskurssia suositellaan kaikille perustasolla opiskeleville sekä kannustetaan jatkossa valitsemaan teknologian peruskursseja.

Orkesterisoitinoppilaille kuuluu orkesteri- ja yhtyesoitto, muille yhteissoitto kuuluu soveltuvasti kuorotoimintaan, säestystehtäviin ja kamarimusiikkiin.

Harmoniasoitinten oppilaille suositellaan vapaan säestyksen ja improvisoinnin opintoja.

Opetusajat

Pääaineessa perustasolla annetaan opetusta 30-75 minuuttia, pääsääntöisesti kuitenkin 45 minuuttia. Opetusajat sovitaan siten, että opetussuunnitelman asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jos pääaineessa on ryhmäopetusta, viikkotuntimäärä ja opetusryhmän suuruus määräytyvät opetusmenetelmän edellyttämällä tavalla.Sivuaineessa annetaan opetusta keskimäärin 30 minuuttia viikossa. Sivuaineen opetus voidaan järjestää myös ryhmäopetuksena. Musiikin teorian, säveltapailun ja musiikkitiedon kursseilla annetaan opetusta 45-90 minuuttia viikossa. Kuorot, orkesterit, yhtyeet yms. toimivat opinto-ohjelmansa mukaisesti 1-3 tuntia viikossa. Opetus voidaan järjestää myös periodeittain. Tarkemmin tästä säädetään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa.

Perustason tutkinnot ja päättötodistus

Oppilaan perustason opiskelun tavoitteellisuutta seurataan esiintymisten ja tutkintojen avulla. Koulutus muodostuu tutkintoihin päättyvistä opintojaksoista, jotka suoritettuaan oppilas saa perustason päättötodistuksen.Solististen aineiden oppilaat osallistuvat vuositutkintoon kerran lukuvuodessa. Ensimmäinen vuositutkinto on koevuositutkinto, jonka suoritettuaan opiskelija saa vakituisen oppilaspaikan. Lukuvuoden aikana suoritettu solistinen kurssitutkinto korvaa koevuositutkinnon ja vuositutkinnon. Vuositutkinnon voi suorittaa myös esiintymällä oppilaskonsertissa.Pääaineen ja yleisten aineiden opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineen sisällön ja vaikeusasteen mukaan peruskursseihin.

Perustason oppimäärään ja päättötodistukseen vaadittavat tutkintosuoritukset ovat:

  • pääaineen peruskurssi PT3 (laulu PT2)
  • musiikin perusteiden peruskurssi 3
  • musiikin tunteminen
  • osallistuminen yhteismusisointiin.

Oppilaat

Perustason oppilaina voivat opiskella ne, jotka on hyväksytty konservatorioon konservatorion johtokunnan vahvistamien sisäänpääsyperusteiden mukaan. Ensimmäinen opintovuosi on koevuosi. Pääsääntöisesti perustasolla voi opiskella yhdeksän lukuvuoden ajan, kuitenkin enintään sen lukuvuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta. Pääaineenaan fagotin-, pasuunan-, tuuban- tai kontrabasson soittoa tai laulua opiskeleville ko. ikäraja on 25 vuotta.