Opistotaso

Opetuksen tarkoituksena on oppilaan musiikillisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen, musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen ja musiikin ymmärtämisen syventäminen. Tavoitteena on myös sellaisten valmiuksien antaminen, että musiikin ammattiopintojen aloittaminen on mahdollista niille, jotka sellaista aikovat.

Opistotasolla voi opiskella, jos on suorittanut perustason oppimäärän tai pystyy osoittamaan konservatorion rehtorille hallitsevansa vastaavat tiedot ja taidot.Opiskeluaika opistotasolla on 4 vuotta. Oppilaaksi hyväksytyn on varattava harjoitteluun perustasoa enemmän aikaa, sillä ohjelmisto on vaikeampaa ja laajempaa. Ainevalikoima on sama kuin perustasolla. Pääaine voi olla myös muu kuin solistinen aine, esimerkiksi musiikkiteknologia tai musiikin perusteet (teoria ja säveltapailu).

MUSIIKKIOPISTOTASON TUTKINNOT JA PÄÄSTÖTODISTUS

Oppilaalta edellytetään perustason päättötodistuksen ohella pääaineen peruskurssin PT3 suoritus vähintään arvosanalla hyvä. Opistotason oppimäärään vaaditaan D-tutkinnot.

 • pääaineessa
 • Musiikin hahmottaminen 1 (säveltapailu)
 • Musiikin hahmottaminen 2 (musiikin teoria)
 • Musiikin hahmottaminen 3 (harmoniaoppi)
 • Musiikin historia
 • Yhteismusisointi (kuoro, kamarimusiikki tai orkesteri).

Oppilas voi anoa myös sivuainetta.

Opetusta järjestetään myös seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä.

 • musiikkiteknologia
 • vapaa säestys, improvisointi
 • sävellys
 • kuoron- tai orkesterinjohto
 • muu taideaine

Opistotasolla voidaan antaa myös ammatillisen tason (Sibelius-Akatemian C-taso) opetusta sekä suorittaa tutkintoja yhteistyössä konservatorioiden, ammattikorkeakoulun tai Sibelius-Akatemian kanssa.

Opetusajat

Pääaineessa annetaan opetusta pääsääntöisesti 60 minuuttia viikossa. Oppilaan kehityksen niin vaatiessa voi opetusmäärä vaihdella 45-90 minuutin välillä. Sivuaineessa annetaan opetusta pääsääntöisesti 30 minuuttia viikossa. Yleisten oppiaineiden kursseilla annetaan opetusta enintään 90 minuuttia viikossa. Kuorot, orkesterit, yhtyeet yms. toimivat opinto-ohjelmansa mukaisesti 1-3 oppituntia viikossa. Opetus voidaan järjestää myös periodeittain. Tarkemmin tästä säädetään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa.