Musiikkiteknologia

Taiteen perusopetuksen musiikkiteknologia

syksy 2016

 Äänentoistokurssilla olisi vielä tilaa. Aikaisempaa kokemusta äänentoistosta ei tarvitse olla. Kurssilla harjoitellaan pienille keikoille ja treenikämpille soveltuvan äänentoistolaitteiston käyttöä ja kytkentää.Opetus torstaisin klo 16.15 – 17.45
Kurssin kesto 25.8 – 6.10

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jarkko Kylväjä 040 509 6103

jarkko.kylvaja@edupori.fi

MUSIIKKITEKNOLOGIA

Musiikkiteknologia tarkoittaa musiikin tekemisessä, tallentamisessa ja toistamisessa käytettävää tekniikkaa, laitteistoa ja työmenetelmiä. Musiikkiteknologiaa hyödynnetään musiikkituotannossa mm. musiikin harjoittamisessa, äänitysstudioissa, äänen jälkikäsittelyssä, äänentoistossa sekä musiikin säveltämisessä tietokoneella. 

MUSIIKKITEKNOLOGI

Musiikkiteknologi on henkilö, joka osaa organisoida, suunnitella ja toteuttaa musiikkiteknologiaan liittyviä työtehtäviä. Musiikkiteknologi voi toimia mm. äänittäjänä, miksaajana, äänisuunnittelijana ja miksaajana live-keikoilla tai produktiotöissä. Hän osaa valita sopivat työmenetelmät ja -välineet, käyttää tarvittavaa laitteistoa monipuolisesti ja luovasti sekä parantaa musiikillista lopputulosta musiikkiteknologiaa hyödyntäen.

Opiskelu perus- ja opistotasolla

Palmgren-konservatorion musiikin perus- ja opistotasolla voi opiskella musiikkiteknologian peruskursseja valinnaisina aineina. Peruskurssit koostuvat neljästä musiikkiteknologian aihealueesta; äänentoisto, äänen tallentaminen, Midi- ja sekvensseri-työskentely sekä nuotinkirjoittaminen tietokoneella. Peruskurssien tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat musiikkiteknologian maailmaan ja opastaa heitä hyödyntämään tämänpäivän teknologiaa omassa musiikkiopiskelussa.