Perusopetus

Perustaso ja Opistotaso

 

Kaikille kuuluvat opinnot

OpinnotPalmgren

Perustason tehtävänä on tarjota musiikin perusopetusta musiikin harrastajille. Tavoitteena on oppilaan musiikillisten valmiuksien monipuolinen kehittäminen sekä perustan luominen oppilaan musiikilliselle yleissivistykselle. Opetus järjestetään siten, että musiikin tiedolliset, taidolliset, sosiaaliset ja elämykselliset ainekset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Musiikin perustason opinnot aloitetaan monissa soittimissa jo 7-vuotiaana. Perustaso on tavoitteellinen koulutuskokonaisuus, joka kestää enimmillään n. 9 vuotta. Ensimmäinen vuosi on koevuosi.

Sieppaa

Suomalainen musiikkikasvatusjärjestelmä on monipuolinen. Musiikinopetusta on monissa eri oppilaitosmuodoissa, jotka muodostavat monipuolisen kokonaisuuden.

Palmgren-konservatorio järjestää taiteen perusopetusta musiikin laajassa oppimäärässä. Toimintaa määrittelevät lainsäädäntö, Opetushallituksen määräämät opetussuunnitelman perusteet ja Palmgren-konservatorion Opetussuunnitelma