Musiikkikirjasto

AINEISTON HAKU, OMIEN LAINOJEN UUSINNAT JA VARAUKSET -> TÄSTÄ

 

MUSIIKKIKIRJASTO JA SOITINLAINAAMO

Palmgren-konservatorion kirjasto on musiikin erikoiskirjasto, joka sijaitsee osoitteessa Rautatienpuistokatu 7 (2. krs), 28130 PORI. Kirjaston yhteydessä toimii soitinlainaamo. Kirjastoa voivat käyttää Palmgren-konservatorion opiskelijat, oppilaat ja henkilökunta sekä harkinnan mukaan ja tarvittaessa konservatorion ulkopuoliset asiakkaat, entiset oppilaat ja yhteistyökumppanit.

Aukioloajat:

maanantai – keskiviikko klo 13.00 – 17.00, torstai – perjantai klo 12.00 – 16.00.

 

Puh. 044 701 5406.

  1. Yleistä:
    – Lainaus tapahtuu omalla nimellä tai kirjastokortilla kun asiakkaan tiedot on tallennettu kirjastojärjestelmään. Lainaaja on vastuussa kirjastosta lainaamastaan materiaalista henkilökohtaisesti. Alle 15-vuotiaan huoltaja voi antaa kirjallisen suostumuksen alaikäisen lapsen rekisteröimiseksi kirjaston tietokantaan ja sitoutua vastaamaan lainoista.
    – Nuottien laina-aika on kolme kuukautta ja kirjojen laina-aika on yksi kuukausi. Käsikirjaston kirjoja, lehtiä, CD-äänitteitä tai DVD-tallenteita ei pääsääntöisesti anneta lainaksi. Erääntyneistä lainoista voidaan periä hinnaston mukainen sakko.
    – Soitinlainaamon kautta lainattavia soittimia on yhteensä n. 400. Kokoelmiin kuuluvat kaikki taidemusiikissa käytetyt jousi-, näppäily-, kosketin- ja puhallinsoittimet, joiden opetusta konservatoriossa annetaan. Soittimien lainaushinnat määräytyvät soittimen rahallisen arvon mukaan.

SOITINLAINAAMO

Soitinten lainausehdot:
– Soitin lainataan Palmgren-konservatorion oppilaalle tai opettajalle. Kaikille opintonsa aloittaville pyritään järjestämään sopiva instrumentti soiton opiskelua varten.
– Soitin luovutetaan lainaksi voimassaolevan hinnaston ja laina-aikojen mukaisesti. Lukukausittain perittävä maksu on 50 € tai kalliimmista soittimista 70 €.
– Soitin lainataan oppilaalle oman opettajan ja huoltajan läsnä ollessa. Soittimesta tehdään lainaussopimus ja maksu peritään lukukausimaksun yhteydessä. Soitinta ei tarvitse palauttaa kesäksi.
– Soitinta on käsiteltävä ja hoidettava huolellisesti tässä annettujen ja opettajan antamien ohjeiden mukaan.
– Lainasoitinta ei saa tilapäisestikään käyttää muu kuin se oppilas tai opettaja, jolle luovutus on tapahtunut. Soittimia ei saa viedä ulkomaille neuvottelematta erikseen. Jos kyseessä ei ole konservatorion omaan toimintaan liittyvä ulkomaanmatka, lainaajan tulee vakuuttaa soitin matkan ajaksi.
– Soitinta ei saa säilyttää liian lämpimässä paikassa, esim. lämpöpatterin tai muun lämmityslaitteen lähellä, tai liiallisessa auringonpaisteessa eikä kosteassa paikassa, esim. kellarissa tai kylmässä varastossa. Soitinta ei saa kuljettaa polkupyörän, mopon tai muun niihin verrattavan kulkuneuvon tavaratelineellä eikä ohjaustangolla.
– Soitinta voi säilyttää päivän aikana väliaikaisesti kirjastossa, kuitenkin omalla vastuulla. Vahtimestarilta voi tiedustella lukollista soitinkaappia, jos se on tarpeellista.
– Konservatorio vastaa soittimien perushuollosta. Kuluvat osat esim. jousisoittimien kielet ja puhallinsoittimien lehdet sekä öljyt lainaaja hankkii ja kustantaa itse. Lainatessa soittimessa on yleensä mukana perustarvikkeet alkuun pääsemiseksi.
– Soittimen vahingoittuessa tai kun siinä ilmenee muuta vikaa, on lainaajan tai hänen huoltajansa ilmoitettava asiasta välittömästi soitinlainaamon hoitajalle.
– Soittimen lainaaja tai hänen huoltajansa korvaavat Palmgren-konservatoriolle kaikki soittimelle laina-aikana sattuvat vahingot. Lainaajalla kannattaa olla kotivakuutus vahinkojen varalle. Soittimen luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat huolto- ja korjauskustannukset korvaa konservatorio.
– Korjaus suoritetaan konservatorion toimesta lainaajan ja hänen huoltajansa kustannuksella, mikäli he näiden ehtojen mukaan ovat soittimen korjauksesta vastuussa. Soitinta ei saa viedä korjaajalle lainaajan tai hänen huoltajansa toimesta. Sitä ei myöskään itse saa ryhtyä korjaamaan.
– Lainausaika jatkuu toistaiseksi ja päättyy viimeistään opiskelun loppuessa. Soitin tulee palauttaa soitinlainaamoon.
– Instrumenttiopettaja tarkistaa, että soitin ja tarvikkeet palautuvat vastaavassa kunnossa kuin ne ovat olleet lainatessa.

Maakunnalliset soittimet

Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y. ovat 3.2.2005 solmitun sopimuksen perusteella hankkineet kulttuurirahaston tuella Maakunnalliset Soittimet -kokoelman. Vuoden 2015 alusta lukien kokoelma on siirtynyt Konservatorioliiton jäsenkonservatorioiden omistukseen.

Maakunnallisia soittimia lainataan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti konservatorioiden opiskelijoille ja muille asianomaisen soitintoimikunnan alueella toimiville riittävän korkeatasoisille soittajille, kuten ammattimuusikoille.

Instrumentin lainaksi saaneelle opiskelijalle tai ammattilaiselle maakunnallisilla soittimilla on ammatillista toimintaa ja -kehittymistä tukeva merkitys, joka tukee samalla alueen musiikki- ja kulttuurielämää.

MAAKUNNALLISET SOITTIMET SATAKUNNASSA
Satakunnan soitintoimikunta hallinnoi seuraavia soittimia:

sello, Jaakko Mäkelä 1995
alttoklarinetti, Buffet Prestige
C-trumpetti, kullattu Bach Spada (lainassa 2015-2016, Miikka Jokitalo)
sopraanosaksofoni, Henri Selmer serie III
KAUDEN 2016-2017 SOITINLAINAN SAAJAT
Satakunnan soitintoimikunta päätti myöntää lainakauden 2016-2017 soittimet seuraaville:

Sello: Alma Antila
C-trumpetti: Miikka Jokitalo
Sopraanosaksofoni: Palmgren-konservatorion soitinlainaamo
Alttoklarinetti: Palmgren-konservatorion soitinlainaamo

Seuraava maakunnallisten soittimien haku kaudelle 2018-2019 on syksyllä 2017.

Palmgren-konservatorion soitinlainaamossa tällä hetkellä olevia soittimia, sopraanosaksofonia ja alttoklarinettia, voi tiedustella Palmgren-konservatorion rehtorilta.

LAINA-AIKA JA -SOPIMUS
Laina-aika alkaa 1. päivänä tammikuuta. Laina-aika on noin kaksi vuotta. Lainasoitin on palautettava kalenterivuoden loppuun mennessä.

Palmgren-konservatorio tekee lainan saajan kanssa kirjallisen lainasopimuksen ennen lainaesineen luovuttamista lainansaajan käyttöön. Lainansaaja on velvollinen noudattamaan lainasopimuksen ehtoja ja velvoitteita sekä laatimaan soittimen käytöstä lyhyen kirjallisen konservatorioille osoitetun selvityksen, joka sisältää tietoja mm. mahdollisista tärkeimmistä esiintymisistä tai konserteista ja lainaesineen tuomasta hyödystä lainansaajalle.

SATAKUNNAN SOITINTOIMIKUNTA
Satakunnan soitintoimikunta päättää Maakunnallisten soittimien laina-asioista Satakunnassa. Soitintoimikuntaan kuuluvat:

rehtori Markku Ollila (Palmgren-konservatorio)
rehtori Eeva-Maija Talasma (Satakunnan rahaston nimeämä jäsen)
kulttuuripäällikkö Risto Kupari (Satakunnan rahaston asiamies)

TIETOJA AIKAISEMMISTA SOITINLAINOJEN SAAJISTA
Viulu, Silvestre, Ranska 1838 (siirtyi keskusrahaston hallintaan 1.1.2015)

Niina Lindholm 2007-2008
Hanne Lund 2009-2010
Hanne Lund 2011
Hanna Raiskio 2012
Sello, Jaakko Mäkelä 1995

Sakari Kivinen 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014
Eeva Vaahtoranta 2011-2012
Sopraanosaksofoni, Henri Selmer serie III

Lauri Mäkinen 2007-2008, 2009-2010
Tuuli Nevantaus 2011-2012
Kasper Haikonen 2013-2014
C-trumpetti, kullattu Bach Spada

Tommi Kolunen 2007-2008, 2009-2010
Markus Virtala 2011-2012
Miikka Jokitalo 2013-2014, 2015-2017
Alttoklarinetti, Buffet Prestige

Kimmo Varjoranta 2007-2008