Hyötyä musiikista!

Aktiivisen musiikkiharrastuksen vaikutuksia on tutkittu vilkkaasti aivotutkimuksessa. Musiikinharrastaminen parantaa tutkitusti muun muassa kielellisiä kykyjä, keskittymiskykyä ja tarkkaavuutta, hieno- ja karkeamotoriikkaa, kuulokykyjä, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Lue lisää aivotutkija Katri Saarikiven “Musiikki elää aivoissa”– tutkimuksesta sekä  Helsingin yliopiston aivotutkimuksen Musiikki ja aivot-tutkimusryhmän tuloksista.